VVE Beheer

MacMound voert het financieel beheer voor een toenemend aantal Verenigingen Van Eigenaren (VVE). Dit betreft VVE’s met een actief bestuur wat zelf zorg draagt voor uitvoering van technische zaken maar het financieel beheer over laat aan een professionele partij. Onder financieel beheer verstaan wij:

  • Verzorgen van de financiële administratie
  • Opmaken van de jaarrekening
  • Opmaken van de (meerjaren)begroting
  • Factureren en incasseren van de jaarlijkse servicebijdragen
  • Verzorgen van betalingen ten behoeve van de VVE
  • Organiseren van Algemene ledenvergaderingen
  • Notuleren van Algemene ledenvergaderingen en andere secretariële ondersteuning van het bestuur
  • Informeren van de leden op verzoek van het bestuur

Ondernemers ondersteunen in tijdig bijsturen