Extern financieel management

Extern Financieel Management wordt ingezet bij ondernemingen tot een paar miljoen euro omzet en zo’n 5 tot 50 medewerkers. Veel MKB-ondernemers hebben geen continue behoefte aan een financieel zwaargewicht; voor zo iemand is niet genoeg werk en het zou ook veel te duur worden om zo iemand continue in dienst te hebben.

Ruit - Extern Financieel Management

Deze ondernemingen worden wel regelmatig geconfronteerd met financiële vraagstukken waar meer kennis voor nodig is. Hierbij valt te denken aan het doorrekenen van investeringsplannen, opstellen van begrotingen, ontwikkelen van bruikbare stuurinformatie en dergelijke. Vaak wordt hier de huisaccountant ingezet.

Het gezichtspunt van de traditionele accountant is achterwaarts gericht. Accountants kijken naar vastleggingen (administraties) over het verleden en vormen zich een oordeel over de juistheid en volledigheid hiervan. Advisering van de cliënt en het zich achteraf een oordeel vormen over hoe dit advies uit pakt bijt elkaar. Vandaar dat traditionele accountants zich in hun advisering van nature heel risicomijdend opstellen.

Macmound kan hier het verschil maken. De oprichter van Macmound is geschoold-, afgestudeerd- en voorheen werkzaam als Register Accountant maar heeft vooral ervaring in financiële management functies (controller, financieel directeur). Alle na- en bijscholingen van Macmound zijn gericht op kennis die ingezet kan worden om toekomstgericht beter te kunnen adviseren.

Ondernemers ondersteunen in tijdig bijsturen