Jaarrekeningen

Cliënten van MacMound mogen er op rekenen dat de best bestaande opleiding en ervaring ten grondslag ligt aan ons jaarrekeningwerk. Met de achtergrond van MacMound is kennis over jaarrekeningen vanzelfsprekend. Aangezien MacMound alleen ZZP-ers en het MKB-segment bedient waar geen wettelijk verplichte jaarrekeningcontroles nodig zijn, ziet MacMound geen nut in de voor haar cliënten overbodige ballast van lidmaatschap van de accountantsberoepsvereniging NBA.

Macmound hecht aan kwaliteit. Onze medewerkers doen veel aan (bij)scholing en het bijhouden van hun vak. Onze dossiervoering is op maat van onze cliënten; volledig zonder overbodig te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemers ondersteunen in tijdig bijsturen