Estate Planning

Veel cliënten van ons kantoor vragen zich (liefst) vroeg of laat af; hoe regel ik mijn mijn pensioen?

Wat ze eigenlijk bedoelen is; hoe regel ik inkomen voor na mijn werkzame bestaan?

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW uitkering als een basisinkomen na het werkzame bestaan. Maar hoe zeker is de hoogte en bestendigheid van deze uitkering? En… is deze voor mij voldoende?

Vaak hebben mensen een pensioenregeling uit huidige of eerdere banen. Maar hoeveel inkomen geeft dit op mijn oude dag en wil ik dit nog aanvullen en hoe? Wat heb ik gedaan aan oudedagsvoorziening sinds ik ondernemer ben? Kan ik mijn onderneming verkopen en wordt dat mijn bron van inkomsten? Hoe kan ik mijn onderneming zo fiscaal gunstig mogelijk overdragen aan mijn kind(eren). Zijn er andere spaarmogelijkheden? Ga ik beleggen en zo ja, waarin (vastgoed, effecten en welke)? Wat is het effect van belastingwetgeving? Hoe construeer ik mijn oudedagsvoorziening zodanig dat deze optimaal is met meewegen van belastingeffecten?

En … mocht ik bij mijn leven vermogen opbouwen wat ik zelf niet (meer) nodig heb; hoe draag ik dat over aan mijn nabestaanden met minimale afdracht van (schenk- en erf)belasting?

Het beantwoorden van dit soort vragen wordt ‘Estate planning‘ genoemd.

MacMound helpt cliënten deze vragen te beantwoorden met de kennis die zij heeft van de financiële situatie en historie van haar cliënt en de kennis vergaard in een specialistische opleiding- en permanente educatie in estate planning.

Er wordt een advies op maat verstrekt met diverse te kiezen scenario’s.

Ondernemers ondersteunen in tijdig bijsturen